Vragen en antwoorden voor het oplossen van problemen met uw apparaat.

Problemen en oplossingen
Wasmachines Afwasautomaten Diepvriezers Koelkasten
Kookplaten Ovens    


De wasmachine stopt tijdens het wassen

 • Misschien is de wasmachine niet goed aangesloten op de netvoeding
Heeft u gecontroleerd of de stekker goed in het stopcontact zit? Werkt het stopcontact wel? Sluit een ander apparaat aan om dit te controleren (b.v. een haardroger).
 • De klep van de watertoevoer kan gesloten zijn.
Zorg ervoor dat de watertoevoerklep goed geopend is.
 • Bepaalde wasprogramma's (b.v. Fijne was, Synthetisch) worden onderbroken als er water in de kuip staat.
U kunt het programma handmatig veranderen en de wasmachine opnieuw starten.
 • De wasmachine pompt mogelijk niet goed af.
Controleer of de afvoerpomp of afvoerleiding goed werken: verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit de pomp. Probeer de afvoerslang los te maken en laat het restwater weglopen.

De centrifugeercyclus van de wasmachine lijkt niet te werken

 • Misschien heeft u op de Easy Iron-knop gedrukt. Deze functie activeert de centrifugeercyclus, maar met een lagere snelheid (d.w.z. minder toeren per minuut).
Gebruikt u de Easy Iron-functie? Probeer deze functie uit het programma te verwijderen.
 • U heeft de centrifugeercyclus mogelijk uitgeschakeld.
Controleer of u de centrifugeercyclus niet heeft uitgeschakeld via de betreffende knop of toets/functie.
 • De wasmachine pompt het water vóór elke centrifugeercyclus af. dit gebeurt mogelijk niet als de afvoerpomp of -slang verstopt zijn.
Controleer of de afvoerpomp of afvoerleiding goed werken: verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit de pomp. Probeer de afvoerslang los te maken en laat het restwater weglopen.
 • Het wasgoed dat u in de machine heeft gedaan is mogelijk uit balans: in dit geval blokkeert de wasmachine de centrifugeercyclus om overmatige trilling te voorkomen.
Controleer of u de machine niet voller heeft geladen dan de limieten die aangegeven staan in de gebruiksaanwijzing.

Kledingstukken vertonen scheuren tijdens het wassen

 • Dit soort problemen kan het gevolg zijn van vreemde voorwerpen in de trommel (b.v. munten, knopen).
Verwijder alle vreemde voorwerpen zorgvuldig uit de trommel.
 • Kauwgomresten op kleding kunnen ervoor zorgen dat deze scheurt bij centrifugeercycli van boven de 1000 tpm.
Controleer of u de wasmachine niet voller heeft geladen dan de voorgeschreven limieten. Als het probleem aanhoudt bij de volgende wasbeurt, adviseren wij om een afspraak te maken met onze monteur.
 • Gebruikt u bleekmiddel op de juiste manier?
Voeg bleekmiddel niet samen met het wasmiddel toe. Bleekmiddel moet in de machine worden gedaan tijdens koude wasprogramma's en moet dus in een speciaal vakje worden gedaan.
 • Vooral tere kledingstukken (b.v. lingerie) kunnen beschadigd worden tijdens centrifugeercycli.
Probeer "lichtgewicht" wasgoed in speciale waszakken of in kussenslopen te doen.

De wasprogramma's maken lawaai

 • Om wasprogramma's correct en stil uit te voeren, moet de wasmachine op een waterpas oppervlak worden geplaatst.
Controleer of de pootjes goed waterpas staan en niet beschadigd zijn.
 • Bij het installeren van de wasmachine moeten de transportschroeven aan de achterkant van de machine worden verwijderd.
Controleer of de transportschroeven verwijderd zijn en of deze en andere plastic bevestigingselementen niet in de wasmachine gevallen zijn (probeer de machine een beetje voorover te kantelen om ze te verwijderen).
 • De wasmachine kan lawaai maken tijdens wasprogramma's als er vreemde voorwerpen in de trommel zitten.
Kijk goed door de vuldeur en controleer tevens of er geen vreemde voorwerpen in de pomp zitten.
 • Als u een wasmiddelbal gebruikt, kan het geluid afkomstig zijn van de beweging van de bal in de trommel.

De wasmachine geeft een geluid af dat op een hoog sissen lijkt

 • Het geluid dat u hoort is gebruikelijk voor wasmachines met koolborstelmotoren.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te bepalen welk type wasmachine u heeft gekocht: als het een model is met een koolborstelmotor, is het geluidsniveau dat u hoort normaal.

De machine spoelt niet goed en er zitten wasmiddelresten op het wasgoed na het wassen

 • Overmatig of onjuist gebruik van wasmiddelen (b.v. handwasmiddelen) en nabehandelingsproducten kunnen overmatige schuimvorming veroorzaken en resten achterlaten.
Controleer de hoeveelheid en het type wasmiddel en nabehandelingsproducten die u gebruikt om te wassen. Waspoeders mogen niet worden gebruikt voor het wassen van donkere kledingstukken of voor snelle 30-minutenprogramma's, maar alleen voor katoenprogramma's en bij temperaturen boven de 40°C.
 • Plaatselijke verschillen in waterhardheid kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van het wasmiddel.
Voer het programma Extra spoelen op het eind van het wasprogramma uit.
 • Gebruikt u vaak vloeibaar wasmiddel?
Als u vaak vloeibaar wasmiddel gebruikt, adviseren wij de volgende eenvoudige onderhoudshandeling aan de wasmachine: voer iedere 6 maanden een wasprogramma op hoge temperatuur uit met een lege machine.

Ik ben niet tevreden met de prestaties van mijn wasmachine

 • Vooral hardnekkige of ingedroogde vlekken kunnen moeilijk te verwijderen zijn.
Wij adviseren om de hardnekkigste vlekken en vuil voor te behandelen voordat u het wasgoed in de machine doet. Bepaalde soorten hardnekkig vuil (b.v. olievlekken) gaan er niet uit als u het wasgoed in water wast, maar kunnen alleen verwijderd worden door middel van chemische reiniging.
 • Wat voor soort wasmiddel gebruikt u?
Waspoeder werkt beter dan vloeibaar wasmiddel als u het bijvoorbeeld gebruikt voor sterk bevuilde katoenen kleding.
 • Wees voorzichtig met het wasprogramma dat u gebruikt: misschien is dit niet geschikt voor het soort vuil.
Kies het geschiktste programma op basis van het type wasgoed en de graad van vervuiling.

Hoewel ik een wasverzachter gebruikt, merk ik geen voordelen voor mijn wasgoed

 • Wees voorzichtig bij het doseren van wasverzachter.
De dosering mag nooit meer zijn dan het teken "MAX" in het wasmiddelbakje.

Het wasprogramma dat ik heb ingesteld lijkt langer te duren dan staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing

 • Onthoud dat de aangegeven duur in de gebruiksaanwijzing slechts indicatief is, en varieert met de temperatuur van het toevoerwater, de kamertemperatuur, de netvoedingsspanning en het soort wasgoed.

Ik wil graag informatie over hoe ik wollen kledingstukken moet wassen

 • Wollen stukken zijn zeer delicaat en vereisen speciale wasprogramma's.
Zorg ervoor dat u het meest geschikte programma voor de wollen stukken gebruikt.
 • Wollen kledingstukken absorberen veel water tijdens het wassen.
Probeer de wasmachine niet te vol te laden en controleer de maximale vulcapaciteit in de gebruiksaanwijzing.

Ik voel lichte elektrische schokken als ik de wasmachine aanraak

 • Waarschijnlijk is het elektrische circuit in uw woning niet geaard. In dit geval geeft het antistoringsfilter van de machine, dat normaal gesproken 3MA afgeeft, kleine elektrische schokken af aan de persoon die de wasmachine aanraakt.
Controleer of het elektriciteitsnet van uw woning een aardingssysteem heeft, of dit goed is aangesloten op het stopcontact waarop de machine is aangesloten en of de stekker een aardleiding heeft. Als u het stopcontact vervangen heeft, controleer dan of het aardingssysteem er goed op is aangesloten.
 • Heeft u de SHUKO-stekker van het netsnoer rechtstreeks aangesloten in een Italiaans stopcontact? Bij dit type aansluiting is aarding niet gegarandeerd.
Steek het netsnoer van uw wasmachine in een ander netvoedingsstopcontact: vraag altijd hulp aan deskundig en/of erkend personeel en gebruik een geschikte 16A adapter. Onthoud dat u altijd de aardleiding moet aansluiten.
 • Aarding is niet gegarandeerd als het netsnoer van de wasmachine is aangesloten op een adapter voor Italiaanse stopcontacten.
Vermijd het gebruik van adapters.

De wasmachine lijkt te veel energie te verbruiken

 • De wasmachines zijn gecertificeerd volgens de Europese regelgeving.

Ik vrees dat mijn wasmachine niet voldoende water inneemt

 • Een betere efficiëntie bij het wassen betekent minder waterverbruik.
Maak u geen zorgen als u door de deur van de wasmachine kijkt en u ziet dat de trommel niet helemaal vol water is: dit betekent dat uw wasmachine minder water verbruikt, maar wel uitstekende wasprestaties levert.

Mijn wasmachine wordt ingeschakeld, maar start niet

 • Het probleem zou kunnen komen door elektronische interferentie; in dat geval moet er een "reset" worden uitgevoerd.
Probeer de machine uit te schakelen door op de aan-/uit-toets te drukken. Druk na enkele seconden op dezelfde toets om de machine opnieuw te starten.
Of:
Probeer de stekker uit het stopcontact te trekken en deze na enkele seconden weer aan te sluiten.
 • Er komt geen water in de wasmachine binnen.
Controleer of de watertoevoerklep open is en controleer de elektromagnetische klep/het filter van de toevoerslang.
 • De wasmachine begint niet met het geselecteerde programma als de vuldeur niet goed gesloten is.
Zorg ervoor dat de vuldeur goed gesloten is.

De vuldeur kan niet geopend worden: hij lijkt geblokkeerd

 • Om veiligheidsredenen zorgt het vergrendelingsmechanisme van de deur ervoor dat de vuldeur gedurende drie minuten vergrendeld blijft aan het einde van elk wasprogramma.
Controleer altijd of het wasprogramma echt beëindigd is.
 • Als u op de Start-Pauze/Start-Reset of Aan-/Uit-toets heeft gedrukt, is het wasprogramma onderbroken: de vuldeur blijft vergrendeld als er water in de trommel staat of als de temperatuur hoger is dan de veiligheidslimiet.
Om het wasprogramma te beëindigen start u het eenvoudig opnieuw door nogmaals op de Start-Pauze/Start-reset/Aan-Uit-toets te drukken.
 • De vuldeur blijft vergrendeld en de wasmachine lijkt te zijn gestopt met water in de trommel.
Controleer het type programma dat is ingesteld en of er knipperende LED-lampjes zijn.
Of:
Een knipperend LED-lampje of pictogram van de spoelfase en het indicatielampje van de gesloten deur geven aan dat de wasmachine in de HYDROSTOP-modus staat, wat volkomen normaal is bij het instellen van bepaalde programma's en functies (b.v. Easy Iron). Druk op de START/RESET- of AAN-UIT-toets om het programma af te maken en zet de knop op het afpompsymbool: druk nogmaals op de START/RESET- of AAN-UIT-toets.

De wasmachine lijkt altijd in de watertoevoer- en afvoerfase te zijn

 • Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.
Onthoud dat de afvoerslang op een hoogte van minimaal 60 cm geïnstalleerd moet worden.

Er komt geen eind aan de geprogrammeerde wascyclus

 • De wasmachine is waarschijnlijk geblokkeerd tijdens de wasfase.
Houd de START/RESET-toets ingedrukt om het programma af te sluiten, zet de knop op het afpompsymbool en druk nogmaals op de START/RESET-toets.

Zodra de centrifugeercyclus is geëindigd, draait de trommel langzaam, maar lijkt het wasprogramma niet te eindigen

 • De machine bevindt zich in de naverzorgingsfase (losmaken van het wasgoed) van de Easy Iron-functie.
Houd de START/RESET- of AAN-/UIT-toets ingedrukt om het programma af te sluiten: als het probleem aanhoudt in de daaropvolgende wasprogramma's, adviseren wij om contact op te nemen met een monteur.

Waarom voert de wasmachine geen water in en waarom voert deze zeer korte wasprogramma's uit (van ongeveer 3 minuten)?

 • De wasmachine staat waarschijnlijk in de Demo-modus, die op verschillende modellen beschikbaar is.
Demo of "Test" verschijnt op het display. Druk op de Reset-toets om de functie af te sluiten en houd daarna tegelijkertijd de toetsen AAN/UIT en START/RESET ingedrukt tot "OFF" op het display verschijnt.

De spoelfase van mijn Moon-wasmachine lijkt niet goed te werken

 • De sensoren van de wasmachine detecteren de aanwezigheid van wasmiddel en starten automatisch het spoelprogramma: de invoer van resten wasmiddel in het wasmiddelbakje zorgen voor meer schuimvorming, waardoor extra spoelgangen nodig zijn.
Zorg ervoor dat u geen kledingstukken toevoegt die al wasmiddel bevatten, en als dat wel zo is, voeg dan geen extra wasmiddel toe.

Kan u het probleem niet oplossen?NEEM CONTACT OP MET ONZE

Klantenservice

NEEM CONTACT MET ONS OP

Maak een afspraak